Groot Hertoginne Instituut

AVG website privacybeleid

Privacy

AVG website privacybeleid

We willen u graag informeren over welke informatie we over u verzamelen, waar we deze voor gebruiken, met wie we deze delen en welke rechten u hebt.

Groot Hertoginne Instituut is geregistreerd in Nederland bij KvK met ondernemingsnummer 27305813. We zijn gevestigd op Groot Hertoginnelaan 194, 2517EW Den Haag. In dit privacybeleid wordt de basis uiteengezet waarop persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie te begrijpen..

INFORMATIE DIE WE VAN U VERZAMELEN

Informatie die u ons geeft:
    • Vragen: we kunnen uw gegevens registreren om uw vragen te beantwoorden, naast het inplannen van afspraken. Dit omvat informatie zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Zo kunnen we u de informatie kunnen verstrekken die u hebt opgevraagd over onze professionele diensten. Het niet verstrekken van deze informatie voor marketingdoeleinden zal geen invloed hebben op de verstrekking van uw behandeling.
    • Medische dossiers: informatie moet worden verzameld als onderdeel van uw registratie bij de kliniek. Dit omvat informatie zoals uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en uw medische voorgeschiedenis. Zonder deze informatie kunnen we geen medische behandelingen kunnen aanbieden.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DIE U AAN ONS VERSTREKT

We verzamelen informatie van u wanneer u een formulier invult of informatie invoert op onze site.

De informatie die u aan ons verstrekt kan worden gebruikt voor een aantal of alle van de volgende redenen:

  • Om u te voorzien van de informatie die u bij ons heeft aanvraagt
  • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service
  • Om u SMS-berichten te sturen het een herinnering over uw afspraken bij ons
  • Om contact met u op te nemen voor opvolging en verzorging na de behandeling, inclusief enquête-verzoeken om onze service te verbeteren
  • Om u van tijd tot tijd te contacteren voor aanbieden van andere diensten, behandelingen en producten die wij leveren en waarvan we denken dat deze voor u van belang kunnen zijn, op basis van uw interesses en voorkeuren, waar u ze aan ons kenbaar hebt gemaakt

MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen onze verplichtingen zeer serieus.

Gevoelige informatie met betrekking tot uw medische geschiedenis zal vertrouwelijk blijven en zal alleen worden bekendgemaakt aan de personen die betrokken zijn bij uw behandeling.

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden.

UW INFORMATIE

We kunnen niet garanderen dat de informatie die u ons via het internet heeft gestuurd veilig is. Zodra we deze informatie hebben ontvangen, zullen we alle nodige stappen ondernemen om de informatie die u aan ons heeft verstrekt te beschermen.

Groot Hertoginne Instituut zal uw gegevens niet overdragen buiten de Europese Economische Ruimte. Back-ups van elektronisch opgeslagen gegevens worden regelmatig genomen met gebruik van sterke versleuteling om alle bestanden te beschermen.

Als u contact met ons heeft gehad met vragen over onze professionele diensten, maar u niet later een patiënt/ client bent geworden, is ons beleid om uw persoonlijke gegevens tijdelijk te bewaren, tenzij u bezwaar bij ons bekent maakt.

Als u een patiënt bent, bewaren wij uw gegevens (contractinformatie en medische gegevens) voor onbepaalde tijd.

Persoonsgegevens met betrekking tot onze professionele contacten worden bewaard zolang dat nodig is of totdat u ons anderszins aangeeft.

COOKIES & COOKIESBELEID

Onze site maakt geen gebruik van cookies.

UW RECHTEN

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken of te vernietigen. Wanneer de toestemming voor de verwerking van persoonlijke informatie uit uw medische dossier wordt ingetrokken, zullen onze mogelijkheden om uw behandelingen voort te zetten worden aangetast.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van derden. Als u een link naar een van deze website volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Raadpleeg dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

In sommige gevallen heeft u het recht om vergeten te worden. In dit geval zullen wij uw alle gegevens wissen. Let op: medische dossiers zijn vrijgesteld van verwijdering. Verzoeken tot verwijdering dienen schriftelijk te worden ingediend bij ghi@ghinstituut.nl en zullen per geval worden beoordeeld.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bij ons bijgehouden. Alle verzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend bij de praktijk Manager, Groot Hertoginnelaan 194, 2517EW Den Haag of ghi@ghinstituut.nl.

Alle records worden binnen 1 maand na ontvangst van het toegangsverzoek geleverd.

Alle verzoeken zijn onderworpen aan de juiste identificatie controles. Hoewel er geen kosten in rekening worden gebracht voor de eerste kopie van uw dossier, behouden wij ons het recht voor om voor alle volgende exemplaren van dezelfde record een administratief bedrag in rekening te brengen.

CONTACT EN KLACHTEN

Alle vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en moeten worden gericht aan de praktijk Manager, Groot Hertoginnelaan 194, 2517EW Den Haag of ghi@ghinstituut.nl.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat we de voorwaarden in ons privacybeleid hebben geschonden. Klachten kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594AV Den Haag.